Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Nacionalna Happy TV za mesec mart 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 07. avgusta 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV  d.o.o. Beograd- Nacionalna Happy TV, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 305 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu martu 2020. godine.

Back to top