Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV B92 za mesec mart 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 07. avgusta 2020. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 a.d. Beograd, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 157 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu martu 2020. godine.

Back to top