Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV Prva za mesec jun 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 08. septembra 2020. godine  podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prve televizije d.o.o. Beograd - TV Prva kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom PRVA učinio 106 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu junu 2020. godine.

Back to top