Navigacija

Odluke sa 386. vanredne sednice Saveta REM

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na svojoj 386. vanrednoj sednici održanoj dana 20. novembra 2020. godine, utvrdio je Listu kandidata za imenovanje šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio – televizija Srbije“ i šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio – televizija Vojvodine“.

Na istoj sednici doneta je odluka da nema mesta pokretanju postupka izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU TV Pink zbog emitovanja emisije „Hit Tvit“  dana 08. novembra 2020. godine.

Takođe, Savet Regulatornog tela za elektronske medije doneo je i odluku o usklađivanju Predloga Strategije razvoja medijske usluge radija i audio-vizuelnih medijskih usluga u Republici Srbiji sa primedbama Ministarstva kulture i informisanja.

Back to top