Navigacija

Saopštenje Saveta Regulatornog tela povodom izveštavanja o tragičnim događajima

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na svojoj redovnoj sednici održanoj 23. februara 2021. godine, razmatrao je način na koji su elektronski mediji izveštavali o tragičnom događaju u Pančevu od 03. februara 2021. godine, kada je život sebi oduzelo maloletno lice.

Savet je na osnovu izveštaja Službe za nadzor i analizu i razgovora sa predstavnicima pružalaca medijskih usluga utvrdio da je izveštavanje velikog broja medija o ovom događaju bilo senzacionalističko i u suprotnosti sa propisima koji regulišu izveštavanje u ovakvim situacijama. Pružaoci medijskih usluga su navodili detalje o tragičnom događaju, informacija je objavljivana u udarnom terminu kao vest dana ili udarna vest, od majke maloletnog lica tražena je izjava u trenutku kada se još nije znala sudbina deteta, iznošeni su detalji iz privatnog života.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije izdvojio je izveštavanje RTS kao primereno i profesionalno.

Savet Regulatornog tela nalaže svim elektronskim medijima da se prilikom obaveštavanja javnosti o tragičnim događajima ubuduće striktno pridržavaju odredaba zakona i pravilnika koje regulišu izveštavanje u takvim situacijama, a naročito člana 19. stavova 2. i 3. Pravilnika o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga:

Prilikom informisanja javnosti o izvršenom samoubistvu ili pokušaju samoubistva, pružalac medijske usluge je dužan da se uzdrži od:

1) navođenja detalja o načinu na koji je neko lice izvršilo ili pokušalo samoubistvo;

2) objavljivanja podataka o izvršenom ili pokušanom samoubistvu u udarnom terminu emisije vesti (npr. naslovi, vest dana ili kao prva ili najvažnija vest dana i sl.);

3) objavljivanja snimka izvršenja samoubistva, fotografije preminulog, kao i prikazivanja mesta na kome je izvršeno samoubistvo;

4) odobravanja izvršenja ili pokušaja samoubistva;

5) predstavljanja uzroka izvršenja ili pokušaja samoubistva na pojednostavljen način (npr. samoubistvo je učinjeno samo iz jednog razloga i sl.).

Prilikom objavljivanja informacije iz stava 2. ovog člana, pružalac medijske usluge objaviće i kontakt podatke odgovarajuće organizacije koja se bavi prevencijom samoubistava, ako je to moguće s obzirom na prirodu i trajanje programskog sadržaja u kome se ta informacija objavljuje.

Back to top