Navigacija

Odluke sa 224. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na 224. redovnoj sednici održanoj dana 16. marta 2021. godine pokrenuo postupak izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima prema PMU Nacionalnoj Happy TV zbog nepoštovanja odredbi o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga kao i protiv PMU TV Pink zbog kršenja odrebi o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Na istoj sednici Savet je obustavio postupak izricanja mera protiv PMU Nacionalnoj Happy TV pokrenut zbog programskog sadržaja u emisije „Dobro jutro“ emitovane 30. januara 2021. godine.

Takođe, Savet je odbio inicijativu članice Saveta Judite Popović za pokretanje postupka protiv PMU koji su emitovali uznemirujuće sadržaje sa konferencije za štampu Saveta za nacionalnu bezbednost održane dana 06. marta 2021. godine.

Oduzeta je dozvola za pružanje medijske usluge putem kablovske, satelitske i IPTV elektronske mreže PMU ND SAT, Raška, zbog ne plaćanja naknade za pružanje medijske usluge kao i PMU Radio Nišava 103,1 zbog oduzimanja dozvole za korišćenje radio frekvencijskog spektra od strane Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Back to top