Navigacija

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec decembar 2020. godine i januar 2021. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 22. marta 2021. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 1113 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 295 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 290 prekršaja i protiv Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 300 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu decembru 2020. godine.

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 122. marta 2021. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 201 prekršaj Zakona o oglašavanju, protiv Pink internacional company d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 352 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 49 prekršaja Zakona o oglašavanju i protiv Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 92 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu januaru 2021. godine.

Back to top