Navigacija

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec avgust 2021. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 19. oktobra 2021. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 383 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv PMU B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 202 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv PMU Pink internacional company d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 515 prekršaja Zakona o oglašavanju i protiv PMU Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 262 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu avgustu 2021. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1005/Justicija_mala.png
Back to top