Navigacija

Odluke sa 233. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na sednici održanoj 28. decembra 2021. godine izrekao je dve mere upozorenja pružaocima medijskih usluga TV Pink i Nacionalnoj Happy TV.

TV Pink izrečena je mera upozorenja zbog emitovanja programskog sadržaja objavljenog u emisiji „Tema dana“ u kojoj je gostovao Dragoslav Bokan, koji je u suprotnosti sa članom 51. Zakona o elektronskim medijima i člana 27. stav 1. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

Nacionalnoj Happy TV je izrečena mera upozorenja zbog emitovanja programskog sadržaja objavljenog u emisiji „Posle ručka“ kojim su povređene odredbe člana 29. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga koje se odnose na zaštitu prava na privatnost.

Savet Regulatora je razmatrajući predstavku Biroa za društvena istraživanja protiv predsednice Saveta Olivere Zekić, utvrdio da nisu povređene odredbe Kodeksa ponašanja članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.

Utvrđena je Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa za zonu pokrivanja Rr 20 (Sombor, Apatin).

Doneta je i odluka o podnošenju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Nacionalna Happy TV, TV B92, TV Prva i TV Pink zbog nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju za mesec novembar 2021. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1015/Rem_logo.png
Back to top