Navigacija

Savet REM-a usvojio je prvi izborni presek

Savet REM-a usvojio je na 416. vanrednoj sednici Izveštaj za period: 15.02.2022 – 20.02.2022. o praćenju toka izborne kampanje za republičke i lokalne izbore (I presek)

Prvi presek obuhvata vremenski interval od prvih šest dana izborne kampanje, te svako pojavljivanje učesnika izborne kampanje ili funkcionera na programu predmetnog PMU može na značajan način da utiče na uvećanje iskazanih procenata. Stoga skrećemo pažnju stručnoj i najširoj javnosti, te političkim akterima, da ne izvode eksplicitne zaključke na osnovu malog uzorka koji se odnosi na sam početak izborne kampanje. Preciznija slika toka izborne kampanje može se očekivati tek obuhvatanjem više dana nadzora programa.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1032/Rem_logo.png
Back to top