Navigacija

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec februar 2022. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 20. maja 2022. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 131 prekršaj Zakona o oglašavanju, protiv PMU Prva televizija d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 161 prekršaj Zakona o oglašavanju, protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 505 prekršaja Zakona o oglašavanju, i protiv PMU Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 104 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu februaru 2022. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1069/Justicija_mala.png
Back to top