Navigacija

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec mart 2022. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 14. juna 2022. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU B92 a.d., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom B92 učinio 187 prekršaj Zakona o oglašavanju, protiv PMU Prva televizija d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 232 prekršajA Zakona o oglašavanju, protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 493 prekršaja Zakona o oglašavanju i protiv PMU Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 107 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu martu 2022. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1074/Justicija_mala.png
Back to top