Navigacija

Raspored javnih razgovora sa podnosiocima prijava na Javni konkurs

Savet Regulatornog tela za elektronske medije će na osnovu člana 32. stav 1. tačka 3) Statuta Republičke radiodifuzne agencije, u periodu od 12 do 14. jula 2022. godine obaviti javne razgovore sa podnosiocima prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog, odnosno analognog prenosa za područje cele Republike Srbije.

Ovlašćenim predstavnicima podnosilaca prijava Savet Regulatornog tela za elektronske medije će nakon prezentacije za koju podnosilac prijave ima 15 minuta, postavljati pitanja u skladu sa utvrđenim i objavljenim kriterijumima za izdavanje dozvola.

Obavezno je prisustvo direktora i/ili odgovornog urednika medija. Razgovoru mogu da prisustvuju i druga lica po izboru podnosioca prijave.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1080/Rem_logo.png
Back to top