Navigacija

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec april, jun i jul 2022. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 16. septembra 2022. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 85 prekršaja Zakona o oglašavanju i protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 523 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu aprilu 2022. godine, protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 536 prekršaja Zakona o oglašavanju i protiv PMU Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 89 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu junu 2022. godine, protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 505 prekršaja Zakona o oglašavanju i protiv PMU Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 73 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu julu 2022. godine kao i dopune Zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv PMU Happy TV d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 2 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 5 prekršaja Zakona o oglašavanju i protiv PMU Prva televizija d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Prva učinio 2 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu martu 2022. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1103/Justicija_mala.png
Back to top