Navigacija

Saopštenje Saveta REM povodom odluke Savjeta AEM

Saopštenje povodom odluke Savjeta Agencije za elektronske medije Republike Crne Gore da ograniči reemitovanje jutarnjeg programa na TV PINK

Savjet Agencije za elektronske medije Republike Crne Gore (Savjet AEM) doneo je odluku, dana 2. septembra 2022. godine, da se na period od šest meseci ograniči reemitovanje celokupnog jutarnjeg programa u okviru televizija PINK, PINK PLUS i PINK M na teritoriji Crne Gore. Navedena odluka je doneta povodom emitovanja emisije ,,Novo vikend jutro”  TV PINK-a na dan 27. avgust 2022. godine, u okviru kojeg je prikazan prilog povodom tragičnog događaja koji se desio 12. avgusta na Cetinju i kojim je navedeni pružalac medijske usluge, po mišljenju Savjeta AEM, na senzacionalistički i provokativan način ugrozio dostojanstvo i privatnost žrtava i članova njihovih porodica i time prekršio član 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji u delu koji se odnosi na obavezu poštovanja ljudskog dostojanstva. Napominjemo da su jutarnji program pomenutog medija i ,,Novo vikend jutro” dva potpuno različita televizijska formata.

Ne ulazeći u meritum pomenute odluke, Savet Regulatornog tela za elektronske medije (Savet REM) ovim putem izražava najoštriji protest zbog načina i procedure po kojoj je ista doneta i smatra da Savjet AEM nije ispoštovao procedure propisane svojim zakonima, odnosno zakonima Crne Gore, ali ni procedure propisane Konvencijom na koju se poziva.

Naime, pomenutom Konvencijom je propisana obaveza medijskog regulatora da će, ukoliko ustanovi da je došlo do eventualnog kršenja Konvencije, o tom kršenju obavestiti regulatora koji je nadležan za navedenog emitera koji je učinio povredu i da će te dve države, odnosno regulatori, nastojati da prevaziđu poteškoće i da će se truditi da postignu prijateljsko rešenje spornog pitanja, kao i da će se, ukoliko se kršenje nastavi dve nedelje nakon obaveštenja nadležnog regulatora, tek onda privremeno obustaviti reemitovanje inkriminisane programske usluge. To se nije dogodilo, jednostavno Savet REM nije bio informisan.

Takođe, Zakonom o elektronskim medijima Crne Gore je propisano da se može ograničiti reemitovanje medijske usluge iz druge države, pod uslovom da su, između ostalog, obavljene konsultacije sa državom, tj. regulatorom u čijoj je nadležnosti emiter koji je izvršio povrede.

Imajući u vidu da Savet REM ni u jednom trenutku nije obavešten o navedenom prekršaju pomenutog pružaoca medijske usluge, niti su obavljene konsultacije povodom istog, Savet REM je mišljenja da takvo postupanje crnogorskog regulatora nije u duhu Konvencije, niti predstavlja osnov za dobrosusedsku međusobnu saradnju dva regulatora.

Ovakvo ponašanje crnogorskog regulatora u nama budi duboku sumnju da je odluka isključivo politički motivisana, jer u njoj nema ni tragova profesionalizma, a o poštovanju zakona i Konvencije nećemo dalje trošiti reči, jer toga svakako nije ni bilo.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1095/large_logo.png
Back to top