Navigacija

Raspored javnih razgovora sa podnosiocima prijava na Javni konkurs za područje Republike Srbije i allotment Avala

Savet Regulatornog tela za elektronske medije će na osnovu člana 32. stav 1. tačka 3) Statuta Republičke radiodifuzne agencije, u periodu od 07. do 08. novembra 2022. godine obaviti Javne razgovore sa podnosiocima prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja terestričkog digitalnog za područje cele Republike Srbije i allotment Avala.

Datum i vreme javnih razgovora sa podnosiocima prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa za područje cele Republike Srbije čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

07.11.2022. godine

12:00 časova
-    BK TELECOM d.o.o. Beograd – BK TV

12:45 časova  
-    KOPERNIKUS CABLE NETWORK d.o.o. Niš – KCN nacionalna

13:30 časova
-    NOVA S TELEVIZIJA d.o.o. Beograd – Nova S

14:15 časova
-    ADRIA MEDIA GROUP d.o.o.  Beograd – Kurir TV


Datum i vreme javnih razgovora sa podnosiocima prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zonu raspodele (allotment) Avala čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

08.11.2022. godine

12:00 časova
-    STUDIO B d.o.o. Beograd – TV Studio B

12:45 časova  
-   UNA WORLD d.o.o., Beograd – Una TV

13:30 časova
-    Centar za edukaciju i unapređenje društva PULS, Grocka – Gradska televizija Puls

Ovlašćenim predstavnicima podnosilaca prijava Savet Regulatornog tela za elektronske medije će nakon prezentacije za koju podnosilac prijave ima 15 minuta, postavljati pitanja u skladu sa utvrđenim i objavljenim kriterijumima za izdavanje dozvola.

Obavezno je prisustvo direktora i/ili odgovornog urednika medija. Razgovoru mogu da prisustvuju i druga lica po izboru podnosioca prijave.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1116/Rem_logo.png
Back to top