Navigacija

Obaveštenje o stupanju na snagu Pravilnika o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica

Dana 06. septembra 2023. godine Regulatorno telo za elektronske medije donelo je Pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica koje je stupilo na snagu 20. septembra 2023. godine.

U izradi Pravilnika učestvovalo je Ministarstvo informisanja i telekomunikacija i MUP Srbije, a u cilju prikupljanja informacija koje mogu pomoći u sprovođenju mera traganja za maloletnim licem i u njegovom pronalasku. 

Ovim Pravilnikom uređuje se način ispunjavanja obaveza pružaoca medijskih usluga u vezi sa načinom emitovanja obaveštenja Ministarstva za informisanja i telekomunikacija o nestanku maloletnog lica. PMU po prijemu informacije upućenog od strane Ministarstva ima obavezu da bez odlaganja emituje obaveštenje o nestanku maloletnog lice na način predviđen u članu 3. Pravilnika.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1203/Rem_logo.png
Back to top