Navigacija

Važno obaveštenje svim pružaocima medijskih usluga

Obaveštavamo vas da je Regulatorno telo za elektronske medije (Regulator) započelo sa primenom odredbe člana 48. stav 6. Zakona o elektronskim medijima (,,Sl. glasnik RS“, br. 92/2023), kojom je propisano da Regulator ima pravo da na iznos neplaćene dospele naknade za pružanje medijske usluge obračuna kamatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zatezna kamata.

Regulator je usled potrebe bližeg uređenja navedenog člana usvojio Pravilnik o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge (,,Sl. glasnik RS“, 43/2024). Navedenim pravilnikom je u članu 2. stav 4. propisano da se pružaocu medijske usluge obračunava zatezna kamata u slučaju neplaćene dospele naknade za pružanje medijske usluge do petog u mesecu za tekući mesec u skladu sa zakonom kojim se uređuje zatezna kamata.

Pomenuti pravilnik je stupio na snagu, te će po odluci Saveta Regulatora, primena obračuna zatezne kamate pružaocima medijske usluge u slučaju neplaćene dospele naknade za pružanje medijske usluge, započeti od jula 2024. godine.

Imajući u vidu da Regulator ne ispostavlja fakture, to će se pružaocima medijskih usluga u slučaju zadocnjenja mesečno slati Obračunski list za obračun zatezne kamate radi sagledavanja ukupnog dugovanja  pružaoca medijske usluge.

 

Predsednica Saveta

Olivera Zekić

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1326/logo.png
Back to top