Navigacija

Božidar Zečević, član Saveta

Odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije izabran za člana Saveta 23. jula 2021. godine ("Službeni glasnik RS" br. 74/2021)

Back to top