Navigacija

Radoje Kujović, član Saveta

Rođen je 1950. godine u Bijelom  Polju gde je završio  osnovnu školu i gimnaziju. Višu pedagošku školu je završio u Beogradu 1973. godine, a Defektološki fakultet (FASPER) 1979. godine.

Po završenom fakultetu, radio je  kao specijalni pedagog, a od 1983. godine  radio je u Gradskoj organizaciji gluvih Beograda, a od 2000. godine radi u Savezu gluvih i nagluvih Srbije, kao sekretar.

Dugo godina je obavljao funkciju predsednika Koordinacionog odbora invalidskih organizacija grada Beograda i svojim doprinosom značajno poboljšao informisanje osoba sa invaliditetom kroz elektronske medije, a posebno preko Gradskog javnog servisa Studija B.

Kao dugogodišnji poznavalac socijalne problematike osoba sa invaliditetom bio je angažovan od strane Ministarstva  rada i socijalne politike u izradi: Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o socijalnoj zaštititi RS i mnogih drugih zakona koji se tiču osoba sa invaliditetom (iz oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, informisanja, sporta itd...).

Kao koordinator Radnih grupa dao je značajan doprinos u   standardizaciji srpskog znakovnog jezika i izradi Zakona o upotrebi znakovnog jezika za gluva lica koji je usvojen 2015. godine.

Učesnik je Svetskog kongresa gluvih u Kanadi, Montrealu 2003 godine, Svetskog kongresa gluvih u Madridu 2007. godine, Međunarodne konferencije evropskog foruma invalida u Atini kao i u Briselu. Autor je i organizator petnaest Škola učenja znakovnog jezika. Član je Saveta osoba sa invaliditetom i član Upravnog odbora Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.

Stalnom inicijativom i zalaganjem Saveza, kroz saradnju sa RRA i REM-om, stvorena je mogućnost da gluva lica putem znakovnog jezika prate određene sadržaje koji su bitni za njih. Na Javnom servisu RTS je pokrenuo emisiju ,,Vesti za gluva lica'' 2006. godine, koje se emituju svakog dana, kao i druge emisije koje su različitim tehnikama prilagođene gluvim i nagluvim licima. Dao je veliki doprinos  u stvaranju emisije  o osobama sa invaliditetom ,,Mesto za nas'' na RTS. Osnivač je informativnog časopisa ,,Naš svet'' – Časopisa za društvena, kulturna  i životna pitanja gluvih i nagluvih Srbije.

Oženjen je i otac je dva sina.

Odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije izabran za člana Saveta 27.12.2016. godine ("Službeni glasnik RS" br. 106/2016), a reizabran 23.12.2021. godine ("Službeni glasnik RS" br. 126/2021)

Back to top