Navigacija

Prijave - izbori 2023

 1. Prijava protiv PMU Prva televizija d.o.o., Beograd - TV Prva zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Vesti, broj 2133/2023 od 16.11.2023. godine
 2. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Nacionalni dnevnik, broj 2134/2023 od 16.11.2023. godine
 3. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Nacionalni dnevnik, broj 2135/2023 od 16.11.2023. godine
 4. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Nacionalni dnevnik, broj 2136/2023 od 16.11.2023. godine
 5. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Nacionalni dnevnik, broj 2137/2023 od 16.11.2023. godine
 6. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Nacionalni dnevnik, broj 2192/2023 od 30.11.2023. godine
 7. Prijava protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Vesti, broj 2193/2023 od 30.11.2023. godine
 8. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Nacionalni dnevnik, broj 2194/2023 od 30.11.2023. godine
 9. Prijava protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Vesti, broj 2195/2023 od 30.11.2023. godine
 10. Prijava protiv više PMU zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju, direktan prenos skupova, broj 2232/2023 od 05.12.2023. godine
 11. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Nacionalni dnevnik, broj 2233/2023 od 05.12.2023. godine
 12. Prijava protiv PMU Prva televizija d.o.o., Beograd - TV Prva zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Vesti, broj 2234/2023 od 05.12.2023. godine
 13. Prijava protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV, zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u specijalnoj emidiji "Specijalno iz Pariza", broj 2289/2023 od 07.12.2023. godine
 14. Prijava protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Vesti, broj 2290/2023 od 07.12.2023. godine
 15. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Nacionalni dnevnik, broj 2291/2023 od 07.12.2023. godine
 16. Prijava protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV, zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Telemaster, broj 2301/2023 od 12.12.2023. godine
 17. Prijava protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV, zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u okviru političkog marketinga, broj 2302/2023 od 12.12.2023. godine
 18. Prijava protiv PMU Prva televizija d.o.o., Beograd - TV Prva zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Vesti, broj 2303/2023 od 12.12.2023. godine
 19. Prijava protiv PMU B92 d.o.o., Beograd - TV B92 zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Vesti, broj 2304/2023 od 12.12.2023. godine
 20. Prijava protiv PMU Radio i televizija Trstenik d.o.o., Trstenik - TV Trstenik, zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Brze Vesti, broj 2305/2023 od 12.12.2023. godine
 21. Prijava protiv PMU Radiotelevizija Pančevo d.o.o., Pančevo - TV Pančevo, zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Brze Vesti, broj 2306/2023 od 12.12.2023. godine
 22. Prijava protiv PMU Studio B d.o.o., Beograd - TV Studio B, zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Brze Vesti, broj 2307/2023 od 12.12.2023. godine
 23. Prijava protiv PMU Radio televizija Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar - TV Novi Pazar, zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju, broj 2315/2023 od 18.12.2023. godine
 24. Prijava protiv više PMU zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju, direktan prenos skupova, broj 13/2024 od 09.01.2024. godine
 25. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju, direktan prenos skupova, broj 14/2024 od 09.01.2024. godine
 26. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u emisiji Hit tvit, broj 35/2024 od 15.01.2024. godine
 27. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Nacionalni dnevnik, broj 36/2024 od 15.01.2024. godine
 28. Prijava protiv PMU Prva televizija d.o.o., Beograd - TV Prva zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Vesti, broj 37/2024 od 15.01.2024. godine
 29. Prijava protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd - TV Pink zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u informativnoj emisiji Nacionalni dnevnik, broj 38/2024 od 15.01.2024. godine
 30. Prijava protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV, zbog povreda obaveza pružaoca medijske usluge u odnosu na izbornu kampanju u filmu Tajkunske rukoveti, broj 39/2024 od 15.01.2024. godine
Back to top