Навигација

Друге Одлуке

1. Обавештење Луксембуршком независном аудиовизуелном телу (ALIA) у вези са прекршајем учињеним на пpограму ПМУ Нова С, у емисији "Међу нама" 07-653/22-4 од 08.04.2022. године

2. Обавештење Луксембуршком независном аудиовизуелном телу (ALIA) у вези са прекршајем учињеним на пpограму ПМУ Н1, у емисији "Фикус за шефа" 07-124/22-2 од 03.03.2022. године

3. Обавештење Луксембуршком независном аудиовизуелном телу (ALIA) у вези са прекршајем учињеним на пpограму ПМУ Нова С, у емисији "Добар, лош зао" 07-828/21-2 од 10.05.2021. године

4. Обавештење Луксембуршком независном аудиовизуелном телу (ALIA) у вези са прекршајем учињеним на пpограму ПМУ Спорт клуб 1, огласна порука "БетОле" 07-61/21-2 од 25.01.2021. године

5. Обавештење Луксембуршком независном аудиовизуелном телу (ALIA) у вези са прекршајем учињеним на пpограму ПМУ Нова С у емисији "Ментално разгибавање" 05-1998/20/21-5 од 26.02.2021. године

Back to top