Навигација

Остали извештаји и публикације

Брошура - ближа појашњења правног оквира о заштити права малолетника, основних људских права и минималних техничких и организационих услова рада


Публикације у оквиру пројекта Европске уније и Савета Европе - JUFREX

Независност и рад Регулаторног тела за електронске медије у Републици Србији, процена на основу употребе методе Indireg 

Медијска регулаторна тела и говор мржње

Медијска регулаторна тела и медијска писменост

Европска пракса корегулације у медијима

Медијска регулаторна тела и заштита малолетника


Медијска регулаторна тела и медијски плурализам


Публикације у оквиру пројекта Европске уније и Савета Европе - JUFREX2

Регулисање политичког оглашавања: компаративна студија уз промишљање ситуације у Југоисточној Европи


Публикације у оквиру активности о медијској писмености

Медијска писменост | РЕМ (rem.rs)


Публикације у оквиру пројекта Европске уније и Савета Европе - PROFREX

Студија правног оквира Регулаторног тела Србије и усаглашавање са европским стандардима

Back to top