Навигација

Подзаконска регулатива

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о поступку именовања чланова Управног одбора Јавног медијског сервиса („Сл. гласник РС“ број 143/2014)

Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга („Сл. гласник РС“ број 25/2015)
  - Ознаке за обележавање садржаја можете преузети овде (у .zip формату)

Правилник о начину формирања Листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог интереса за јавност („Сл. гласник РС“ број 25/2015)
  - Листа најважнијих догађаја од посебног значаја за грађане у Републици Србији

Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга („Сл. гласник РС“ број 25/2015)

• Правилник o прeлaску сa aнaлoгнoг нa дигитaлнo eмитoвaњe тeлeвизиjскoг прoгрaмa и приступу мултиплeксу („Сл. гласник РС“, бр. 86/2014, 18/2015, 30/2015, 50/2015)

Правилник о спровођењу наградних такмичења у области пружања медијских услуга („Сл. гласник РС“ број 55/2015)

Правилник о заштити људских права у области пружања медијских услуга („Сл. гласник РС“ број 55/2015)

Правилник о поступку за издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса („Сл. гласник РС“ број 63/2015)
  - Образац Пријаве на јавни конкурс за издавање дозволe за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга ПЈК

Правилник о поступку за издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева („Сл. гласник РС“ број 63/2015)
  - Образац Захтева за издавање дозволе за пружање медијске услуге-ЗД

Правилник о критеријумима и начину повећања удела европских аудио-визуелних дела („Сл. гласник РС“ број 72/2015)
  - Листу држава које задовољавају услове из члана 4. тачка 28) Закона о електронским медијима

Упутство о начину примене одредаба Закона о електронским медијима које уређују сопствену продукцију („Сл. гласник РС“ број 72/2015)

Правилник о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре („Сл. гласник РС“ број 93/2015)

Правилник о минималним условима за пружање медијске услуге и критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса („Сл. гласник РС“ број 46/2016)

Правилник о минималним техничким и организационим условима за издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева пружаоца медијске услуге („Сл. гласник РС“ број 46/2016)

Правилник о уступању неискоришћених права јавних медијских сервиса на емитовање радијских, телевизијских и других медијских садржаја од изузетног значаја („Сл. гласник РС“ број 46/2016)

Правилник о оглашавању и спонзорству у електронским медијима („Сл. гласник РС“ број 101/2016)

Правилник о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге („Сл. гласник РС“ број 104/2016)

Правилник о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на захтев („Сл. гласник РС“ број 108/2016)
  - Образац Захтева за издавање одобрења за пружање медијске услуге-ЗО
  - Смернице за идентификацију медијске услуге на захтев од 27.02.2017.године

Обавезујући критеријуми за ближе уређивање логичке нумерације канала („Сл. гласник РС“ број 23/2019)

Правилник о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током изборне кампање („Сл. гласник РС“, број 18/2022)

Правилник о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица („Сл. гласник РС“, број 78/2023)

ПРЕПОРУКЕ

Препорука комерцијалним пружаоцима медијских услуга о начину понашања током изборне кампање

Препорука о већој доступности програмских садржаја особама са инвалидитетом од 24.04.2019.године

Препорука о примени техничких мера ради обезбеђења одговарајуће уређивачке контроле приликом емитовања ријалити програмских садржајам од 07.11.2016.године

Препорука о времену емитовања ријалитија „присилног окружења“ од 19.11.2015.

Препорука о начину обавештавања о пласирању робе у емисијама које нису сопствена продукција пружаоца медијске услуге од 07.10.2015.године

Препорука о начину емитовања саопштења од јавног интереса и позива на добротворне акције од 15.04.2015.године

Препорука о начину коришћења титлова и знаковног језика од 09.02.2015.године

Интерпретативно саопштење Савета РЕМ у вези са начином спровођења одређених одредаба ЗЕМ које уређују аудио-визуелне комерцијалне комуникације од 01.10.2014.године

ПРОТОКОЛИ И МЕМОРАНДУМИ

МЕЂУНАРОДНИ ПРОТОКОЛИ И МЕМОРАНДУМИ

Back to top