Навигација

Архива извештаја и анализа о надзору емитера

Извештаји о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Србије

 1. Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизија Србије за 2021. годину
 2. Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизија Србије за 2020. годину
 3. Извештај о начину испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Србије за 2019. годину
 4. Извештај о начину испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Србије за 2018. годину
 5. Извештај о начину испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Србије за 2017. годину
 6. Извештај о начину испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Србије за 2016. годину
 7. Извештај о начину испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Србије за 2015. годину
 8. Извештај о начину испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Србије за 2014. годину
 9. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Србије за 2013. годину
 10. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Србије за 2012. годину
 11. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Србије за 2011. годину
 12. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Србије за 2010. годину

Извештаји о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Војводине

 1. Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизија Војводине за 2021. годину
 2. Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизија Војводине за 2020. годину
 3. Извештај о начину испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Војводине за 2019. годину
 4. Извештај о начину испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Војводине за 2018. годину
 5. Извештај о начину испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Војводине за 2017. годину
 6. Извештај о начину испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Војводине за 2016. годину
 7. Извештај о начину испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Војводине за 2015. годину
 8. Извештај о начину
 9. испуњавању законских и програмских обавеза ЈМУ Радио-телевизије Војводине за 2014. годину
 10. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Војводине за 2013. годину
 11. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Војводине за 2012. годину
 12. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Војводине за 2011. годину
 13. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Војводине - РТВ 1 за 2010. годину
 14. Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза Радио-телевизије Војводине - РТВ 2 за 2010. годину

Извештаји о испуњавању законских и програмских обавеза комерцијалних емитера

 1. Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза комерцијалних ПМУ за 2020. годину
 2. Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза комерцијалних ПМУ за 2019. годину
 3. Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза комерцијалних ПМУ за 2018. годину
 4. Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза коемрцијалних ПМУ за 2017. годину
 5. Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза комерцијалних ПМУ за 2016. годину
 6. Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза комерцијалних ПМУ за 2015. годину
 7. Извештај о начину испуњавања законских и програмских обавеза комерцијалних ПМУ за 2014. годину
 8. Комерцијални емитери - начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2013. годину
 9. Комерцијални емитери - начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2012. годину
 10. Комерцијални емитери - начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2011. годину
 11. Комерцијални емитери - начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2010. годину

Извештаји о надзору емитера током предизборне кампање

2018. година

2017. година

2014. година

2012. година

2008. година

2004. година

2003. година

Анализе

Back to top