Навигација

Седнице Савета

Рад Савета је јаван.
Дневни ред седнице прелаже председник Савета.
Председник Савета одређује датум и час одржавања седнице са предлогом дневног реда.
Седнице могу бити:
- редовне,
- ванредне,
- по хитном поступку.
У складу са Пословникoм о раду Савета, након усвајања Записника на редовној седници исти се објављује на интернет сајту Регулатора.
 
Последњих 10 седница:
 
Back to top