Навигација

Радио Кучево

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено)Радио Кучево
Назив пружаоца медијске услугеПредузеће за производњу, трговину и услуге РУФ д.о.о. Петровац на Млави
Број дозволе207/2008-1
Датум 2. јул 2014.
Матични број07682557
Седиште и адреса правног лицаСрпских владара 528, Петровац на Млави
Овлашћено лице за заступањеДраги Руф
Главни и одговорни уредникДраги Руф
Власничка структура ПМУ1.Драги Руф-100%
Врста медијске услуге према садржајуОпште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуцијеЛинеарно-терестричко
Зона покривања / расподелеЛокално подручје-Лр 78/Кучево
Период важења 18. август 2008. — 18. август 2016.
Датум брисања дозволе 7. април 2016.
Back to top