Навигација

Радио Оп-Топ

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено)Радио Оп-Топ
Назив пружаоца медијске услугеПредузеће за маркетинг, информисање и промет ОП-ТОП ИЛИЋ ТОМИСЛАВ И ДРУГИ о.д. Топола
Број дозволе233/2008
Датум 18. август 2008.
Матични број17183362
Седиште и адреса правног лицаРадоја Домановића 3, Топола
Овлашћено лице за заступањеТомислав Илић
Главни и одговорни уредникТомислав Илић
Власничка структура ПМУ1.Душица Илић-20% 2.Томислав Илић-70%
Врста медијске услуге према садржајуОпште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуцијеЛинеарно-терестричко
Зона покривања / расподелеЛокално подручје-Лр 154/Топола
Период важења 18. август 2008. — 18. август 2016.
Датум брисања дозволе 9. март 2012.
Back to top