Navigacija

135. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 135. redovnoj sednici održanoj 24. februara 2014. godine doneo je sledeće odluke:

 • Izrečena je mera opomene emiteru RTV Vrnjačka Banja, Vojvođanska bb, Vrnjačka Banja - TV Vrnjačka Banja u vezi sa emitovanjem pornografskog filma na dan 24.12.2013, čime je povređen član 68 stav 1 tačka 6 Zakona o radiodifuziji i odredba odeljka 8 tačka 1 Kodeksa ponašanja emitera;
 • Oduzeta je dozvola pre isteka vremena na koje je izdata emiteru RTV Prima International d.o.o. – TV Prima, Bajina Bašta, zbog postojanja razloga iz člana 61. stav 1. tačka 9) Zakona o radiodifuziji;
 • Oduzeta je dozvola pre isteka vremena na koje je izdata emiteru "Wide solution" d.o.o. - Radio Centar 987, Kragujevac, zbog postojanja razloga iz člana 61. stav 1. tačka 9) Zakona o radiodifuziji;
 • Oduzeta je dozvola pre isteka vremena na koje je izdata emiteru Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge „BUBONJA JUNIOR“ iz Ljiga, ul. Lipje bb – BUBONJA RADIO, zbog postojanja razloga iz člana 61. stav 1. tačka 9) Zakona o radiodifuziji;
 • Data je saglasnost emiteru Privrednom društvu „Fur“ d.o.o. iz Petrovca na Mlavi, ul. Sime Simića br. 15 – Ruf TV za promenu vlasničke strukture prenosom osnivačkog udela, tako što će umesto dosadašnjeg vlasnika Dragana Dimitrijevića iz Petrovca na Mlavi sa 100% udela u kapitalu društva, osnivač Ruf TV biti Lela Dimitrijević iz Petrovca sa 100% udela u kapitalu navedenog emitera;
 • Data je saglasnost emiteru„Hit music FM d.o.o Beograd - Hit music FM za promenu vlasničke strukture, tako što će osnivači tog društva Dijagram nekretnine d.o.o. Zagreb sa udelom od 49% i Milan Pejović sa udelom od 51% preneti svoje udele na kompaniju LITE FM d.o.o. Beograd;
 • Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru Preduzeće za radiodifuznu delatnost i pružanje usluga TDI radio-televizija d.o.o..– Beograd, – TDI RADIO u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o radiodifuziji;
 • Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru „Sport radio FM“ društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd, ul. Ljutice Bogdana br. 1a – Sport FM u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o radiodifuziji;
 • Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru HIT MUSIC FM d.o.o. iz Beograda – HIT MUSIC FM u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o radiodifuziji;
 • Odobrava se produženje dozvole za emitovanje programa emiteru Preduzeća za radiodifuziju, marketig i usluge „RADIO TOP FM“ d.o.o. iz Beograda, ul. Rajka od Rasine 30/2 - TOP FM RADIO u skladu sa članom 59. stav 3. Zakona o radiodifuziji;
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Zoni plus d.o.o., ul. Branka Radičevića 30, Niš - Zona Plus putem kablovsko distributivnog sistema Privredno društvo za obavljanje delatnosti u telekomunikacijama JOTEL d.o.o., ul. Bulevar Nemanjića 67, Zona 1, lok.45-47, Niš;
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Zoni plus d.o.o., ul. Branka Radičevića 30, Niš - Zona Plus putem kablovsko distributivnog sistema KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o;
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Zoni plus d.o.o., ul. Branka Radičevića 30, Niš - Zona Plus putem kablovsko distributivnog sistema Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., ul. Takovska 2, Beograd;
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Imre Pastor PR Agencija za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa Tisa-info kanal, ul. Đure Jakšića 47, Bečej - Tisa Info Kanal putem kablovsko distributivnog sistema Privrednog društva za telekomunikacije SAT-TRAKT d.o.o., ul. Jovana Rajića 5a, Beograd
 • Savet RRA je razmatrao predstavku kompanije "Delta" na reklamni spot SNS-a u kome se pojavljuje više privrednih društava i kompanija i odlučio da Srpskoj naprednoj stranci, koja je proizvela i ugovorila emitovanje spornog spota, preporuči da navedeni spot povuče iz daljeg emitovanja. Kako ne bi došlo do narušavanja izborne kampanje i povrede načela pretpostavke nevinosti, Savet RRA smatra da povlačenje spornog spota iz emitovanja Srpska napredna stranka treba da učini u što kraćem roku, koji ne bi smeo da bude duži od 48 sati, kako Zakon nalaže.
Back to top