Навигација

135. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 135. редовној седници одржаној 24. фебруара 2014. године донео је следеће одлуке:

 • Изречена је мера опомене емитеру РТВ Врњачка Бања, Војвођанска бб, Врњачка Бања - ТВ Врњачка Бања у вези са емитовањем порнографског филма на дан 24.12.2013, чиме је повређен члан 68 став 1 тачка 6 Закона о радиодифузији и одредба одељка 8 тачка 1 Кодекса понашања емитера;
 • Одузета је дозвола пре истека времена на које је издата емитеру RTV Prima International d.o.o. – ТВ Прима, Бајина Башта, због постојања разлога из члана 61. став 1. тачка 9) Закона о радиодифузији;
 • Одузета је дозвола пре истека времена на које је издата емитеру "Wide solution" d.o.o. - Radio Centar 987, Крагујевац, због постојања разлога из члана 61. став 1. тачка 9) Закона о радиодифузији;
 • Одузета је дозвола пре истека времена на које је издата емитеру Привредно друштво за производњу, промет и услуге „БУБОЊА ЈУНИОР“ из Љига, ул. Липје бб – BUBONJA RADIO, због постојања разлога из члана 61. став 1. тачка 9) Закона о радиодифузији;
 • Дата је сагласност емитеру Привредном друштву „Фур“ д.о.о. из Петровца на Млави, ул. Симе Симића бр. 15 – Руф ТВ за промену власничке структуре преносом оснивачког удела, тако што ће уместо досадашњег власника Драгана Димитријевића из Петровца на Млави са 100% удела у капиталу друштва, оснивач Руф ТВ бити Лела Димитријевић из Петровца са 100% удела у капиталу наведеног емитера;
 • Дата је сагласност емитеру„Hit music FM d.o.o Београд - Hit music FM за промену власничке структуре, тако што ће оснивачи тог друштва Дијаграм некретнине д.о.о. Загреб са уделом од 49% и Милан Пејовић са уделом од 51% пренети своје уделе на компанију LITE FM d.o.o. Београд;
 • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ радио-телевизија д.о.о..– Београд, – ТДИ РАДИО у складу са чланом 59. став 3. Закона о радиодифузији;
 • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру „Спорт радио ФМ“ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд, ул. Љутице Богдана бр. 1а – Спорт ФМ у складу са чланом 59. став 3. Закона о радиодифузији;
 • Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру HIT MUSIC FM д.о.о. из Београда – HIT MUSIC FM у складу са чланом 59. став 3. Закона о радиодифузији;
 • Одобрава се продужење дозволе за емитовање програма емитеру Предузећa за радиодифузију, маркетиг и услуге „РАДИО ТОП ФМ“ д.о.о. из Београда, ул. Рајка од Расине 30/2 - ТОП ФМ РАДИО у складу са чланом 59. став 3. Закона о радиодифузији;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма Зони плус д.о.о., ул. Бранка Радичевића 30, Ниш - Зона Плус путем кабловско дистрибутивног система Привредно друштво за обављање делатности у телекомуникацијама ЈОТЕЛ д.о.о., ул. Булевар Немањића 67, Зона 1, лок.45-47, Ниш;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма Зони плус д.о.о., ул. Бранка Радичевића 30, Ниш - Зона Плус путем кабловско дистрибутивног система KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма Зони плус д.о.о., ул. Бранка Радичевића 30, Ниш - Зона Плус путем кабловско дистрибутивног система Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., ул. Таковска 2, Београд;
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма Имре Пастор ПР Агенција за производњу и емитовање телевизијског програма Тиса-инфо канал, ул. Ђуре Јакшића 47, Бечеј - Тиса Инфо Канал путем кабловско дистрибутивног система Привредног друштва за телекомуникације САТ-ТРАКТ д.о.о., ул. Јована Рајића 5а, Београд
 • Савет РРА је разматрао представку компаније "Делта" на рекламни спот СНС-а у коме се појављује више привредних друштава и компанија и одлучио да Српској напредној странци, која је произвела и уговорила емитовање спорног спота, препоручи да наведени спот повуче из даљег емитовања. Како не би дошло до нарушавања изборне кампање и повреде начела претпоставке невиности, Савет РРА сматра да повлачење спорног спота из емитовања Српска напредна странка треба да учини у што краћем року, који не би смео да буде дужи од 48 сати, како Закон налаже.
Back to top