Navigacija

140. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 140. redovnoj sednici održanoj 30. maja 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Doneto je Opšte obavezujuće uputstvo o izmenama Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera) kojim se menjaju Odeljci 5. i 6. Kodeksa;
• Doneta je odluka o raspisivanju Javnog konkursa za emitovanje radio programa na području regiona i lokalnim područjima.

Back to top