Навигација

140. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 140. редовној седници одржаној 30. маја 2014. године донео је следеће одлуке:
• Донето је Опште обавезујуће упутство о изменама Опште обавезујућег упутства о понашању емитера (Кодекс понашања емитера) којим се мењају Одељци 5. и 6. Кодекса;
• Донета је одлука о расписивању Јавног конкурса за емитовање радио програма на подручју региона и локалним подручјима.

Back to top