Navigacija

141. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 141. redovnoj sednici održanoj 11. juna 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Usvojen je izveštaj „Javni servis – Radio-Televizija Srbije – načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2013. godinu";
• Usvojen je izveštaj „Komercijalni emiteri – načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2013. godinu";
• Data je saglasnost emiteru „MTS-Moja TV stanica“ d.o.o. iz Beograda, ul. Ismeta Mujezinovića 20/23, za promenu vlasničke strukture;
• Dato je pozitivno mišljenje na Predlog zaključka o imenovanju predstavnika Republike Srbije u telima za sprovođenje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između evropskih zajednica i država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane.

Back to top