Навигација

141. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 141. редовној седници одржаној 11. јуна 2014. године донео је следеће одлуке:
• Усвојен је извештај „Јавни сервис – Радио-Телевизија Србије – начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2013. годину";
• Усвојен је извештај „Комерцијални емитери – начини испуњавања законских и програмских обавеза за 2013. годину";
• Дата је сагласност емитеру „МТС-Моја ТВ станица“ д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића 20/23, за промену власничке структуре;
• Дато је позитивно мишљење на Предлог закључка о именовању представника Републике Србије у телима за спровођење Споразум о стабилизацији и придруживању, између европских заједница и држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране.

Back to top