Navigacija

211. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 211. redovne sednice Saveta održane 28.11.2019.godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 210. redovne sednice Saveta REM-a održane dana 15. novembra 2019. godine;
 2. Izjašnjenje pružaoca medijske usluge Preduzeće za informisanje i marketing Pink international company d.o.o. Beograd - TV Pink po prijavi Fondacije Ćuruvija i prajavama građana zbog kampanje protiv N1 i novinara Sovilja (broj predmeta 07-2280/19)
 3. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Preduzeće za marketing. izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV d.o.o. Beograd - Nacionalna Happy TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima; (broj predmeta 08-1702/19);  
 4. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture pružaoca medijske usluge Goran Mijatović preduzetnik Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa Televizija Pruga Lajkovac - Televizija Pruga, shodno članu 105. Zakona o elektronskim medijima; (broj predmeta 05-1730/19)
 5. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture pružaoca medijske usluge BM 57 d.o.o. Beograd - Koreni, shodno članu 105. Zakona o elektronskim medijima; (broj predmeta 05-1939/19)
 6. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge Radio televizija Majdanpek d.o.o. Majdanpek za promenu vlasničke strukture; (broj predmeta 05-2250/19)
 7. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K449: Novosadska TV d.o.o. Novi Sad - VTV; (broj predmeta KN/449-2264/19)
 8. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge br.K258: Prva televizija d.o.o. Beograd - PRVA; (broj predmeta KN/258-1422/17)
 9. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br.K451: Positive Production d.o.o. Beograd - Balkan Trip; (broj predmeta KN/451-2291/19)
 10. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K452: Arena Esports Production d.o.o. Beograd - Arena Esports; (broj predmeta KN/452-2289/19)
 11. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K448: McBox d.o.o. Novi Sad - Toxic TV; (broj predmeta KN/448-2290/19)
 12. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Sloboda-90 a.d. Krupanj - Radio Krupanj 94,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 08-941/19)
 13. Razmatranje Izveštaja službe za nadzor i analizu o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih tv pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele republike i kod JMU radio-televizija Srbije (RTS) i donošenje odluke;
 14. Informaacija o dopisu za Ministarstvo privrede o izvršenju obaveze kupca kapitala za period od četvrtih 12 meseci od dana zaključenja ugovora o prodaji kapitala.;
 15. Izveštaj o proveri usklađenosti Programskog elaborata, Radio - Televizija Bujanovac d.o.o. Bujanovac - Radio Bujanovac 91,2 i dostavljenog materijala emitovanog programa, za potrebe produženja dozvole za emitovanje programa;
 16. Donošenje odluke o usvajanju nacrta Pravilnika o načinu izvršavanju obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje i utvrđivanje programa javne rasrave;
 17. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju prikazanom dana 22. novembra 2019. godine u emisiji Jutro na TV Prva i donošenje odluke; (broj predmeta 07-2293/19)
 18. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. 136/2008-6 izdate pružaocu medijske usluge Televizija Petrovec d.o.o. Bački Petrovac - TV Petrovec pre isteka vremena na koje je izdata zbog postjanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1970/19)
 19. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Melos d.o.o. Kraljevo - TV Melos, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1028/19)
 20. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Kopernikus Cable Network d.o.o. Niš - TV K::CN 1, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-815/19)
 21. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Radiodifuzno Preduzeće Studio B d.o.o. Beograd - TV Studio B u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-962/19)
 22. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Palma d.o.o Jagodina - TV Palma plus, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-857/19)
 23. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Novosadska TV d.o.o. Novi Sad - Novosadska TV, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-856/19)
 24. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Fondacija Panonija Subotica - Pannon TV, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-973/19)
 25. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva TV Banat d.o.o. Vršac - TV Banat, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-964/19)
 26. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva RTV Belle Amie d.o.o. Niš - TV Belle Amie, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1069/19)
 27. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Štampa radio i film d.o.o. Bor - TV Bor, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-989/19)
 28. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva GMC-Trade d.o.o. Lazarevac - TV Gem, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1068/19)
 29. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Kopernikus radio televizija Jagodina d.o.o. Jagodina - Kopernikus televizija Jagodina, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-199719)
 30. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Radio i televizija Kanal-M d.o.o. Paraćin - TV Kanal M, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima
 31. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Radio televizija Kruševac d.o.o. Kruševac - TV Kruševac, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1101/19)
 32. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Mlava-Medija d.o.o. Petrovac na Mlavi - TV Mlava, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1093/19)
 33. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva TV Most d.o.o. Novi Sad - TV Most, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1094/19)
 34. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Televizija Požega d.o.o. Požega - TV Požega, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1089/19)
 35. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Ritam d.o.o. Vranjska Banja - TV Ritam, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1099/19)
 36. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Santos-Comerce d.o.o. Zrenjanin - TV Santos, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1025/19)
 37. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Sremska Televizija d.o.o. Šid - Sremska TV, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1087/19)
 38. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Radio televizija Sunce d.o.o. Aranđelovac - TV Sunce, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1019/19)
 39. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Radio i televizija Trstenik d.o.o. - TV Trstenik, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1044/19)
 40. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Vujić-televizija d.o.o. Valjevo - Vujić TV, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-886/19)
 41. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva SNOMA d.o.o. Subotica - TV IKS, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1020/19)
 42. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Kopernikus Cable Network d.o.o. Niš - TV K::CN Music 2, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-816/19)
 43. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Linea Electronics d.o.o. Novi Sad - KTV Televizija, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1015/19)
 44. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Televizija Galaksija 32 d.o.o. Čačak - TV Galaksija 32 u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1031/19)
 45. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Televizija Leskovac a.d. Leskovac - TV Leskovac, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1036/19)
 46. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Niška Televizija d.o.o. Niš - TV NTV, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1038/19)
 47. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva SAT-TV communications eksport- import d.o.o. Požarevac - TV SAT, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-872/19)
 48. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Jefimija d.o.o. Kruševac - TV Jefimija, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1090/19)
 49. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Kanal 9 d.o.o. Novi Sad - TV K9, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima. (broj predmeta 05-1091/19)
 50. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za Novosadska TV d.o.o. iz Novog Sada - Novosadska TV i donošenje odluke. (broj predmeta 08-889/19)
 51. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za PMU Televizija Telemark d.o.o. iz Čačka – TMS televizija Telemark i donošenje odluke. (broj predmeta 08-897/19)
 52. Informacija o podnetoj tužbi Saše Radulovića protiv REM-a radi naknade štete i donošenje odluke o zastupanju REM-a; (broj predmeta 07-819/19)
 53. Donošenje odluke o izdavanju dozvole na osnovu Javnog konkursa za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa za područje cele Republike Srbije;
 54. Razmatranje i donošenje odluke o podnošenju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv PMU RTV Caričin Grad d.o.o. Konjino, opština Lebane - Radio Caričin Grad; (broj predmeta 08-2419/16)
 55. Razmatranje i donošenje odluke o podnošenju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv PMU Radio Đerdap a.d. Kladovo - Radio Đerdap. (broj predmeta 08-2393/16)
 56. Razmatranje i donošenje odluke o podnošenju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv PMU Informativno preduzeće Centar d.o.o. Valjevo - Radio Patak 88,6. (broj predmeta 05-966/17)
 57. Razmatranje i donošenje odluke o podnošenju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv PMU Društvo za telekomunikacije, marketing i usluge Media System d.o.o. Ćićevac - Top Radio 105,1.
 58. Razno;

Zapisnik sa 211. redovne sednice

Back to top