Навигација

211. редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 211. редовне седнице Савета одржане 28.11.2019.године

 1. Усвајање записника са 210. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 15. новембра 2019. године;
 2. Изјашњење пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о. Београд - ТВ Пинк по пријави Фондације Ћурувија и прајавама грађана због кампање против Н1 и новинара Совиља (број предмета 07-2280/19)
 3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за маркетинг. издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; (број предмета 08-1702/19);  
 4. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Горан Мијатовић предузетник Производња и емитовање телевизијског програма Телевизија Пруга Лајковац - Телевизија Пруга, сходно члану 105. Закона о електронским медијима; (број предмета 05-1730/19)
 5. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге BM 57 д.о.о. Београд - Корени, сходно члану 105. Закона о електронским медијима; (број предмета 05-1939/19)
 6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио телевизија Мајданпек д.о.о. Мајданпек за промену власничке структуре; (број предмета 05-2250/19)
 7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К449: Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ; (број предмета КН/449-2264/19)
 8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге бр.К258: Прва телевизија д.о.о. Београд - PRVA; (број предмета КН/258-1422/17)
 9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр.К451: Positive Production д.о.о. Београд - Balkan Trip; (број предмета КН/451-2291/19)
 10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К452: Arena Esports Production д.о.о. Београд - Arena Esports; (број предмета КН/452-2289/19)
 11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К448: McBox д.о.о. Нови Сад - Toxic TV; (број предмета КН/448-2290/19)
 12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Слобода-90 а.д. Крупањ - Радио Крупањ 94,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима. (број предмета 08-941/19)
 13. Разматрање Извештаја службе за надзор и анализу о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и код ЈМУ радио-телевизија Србије (РТС) и доношење одлуке;
 14. Информаација о допису за Министарство привреде о извршењу обавезе купца капитала за период од четвртих 12 месеци од дана закључења уговора о продаји капитала.;
 15. Извештај о провери усклађености Програмског елабората, Радио - Телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац - Радио Бујановац 91,2 и достављеног материјала емитованог програма, за потребе продужења дозволе за емитовање програма;
 16. Доношење одлуке о усвајању нацрта Правилника о начину извршавању обавеза јавних медијских сервиса током предизборне кампање и утврђивање програма јавне расраве;
 17. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају приказаном дана 22. новембра 2019. године у емисији Јутро на ТВ Прва и доношење одлуке; (број предмета 07-2293/19)
 18. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. 136/2008-6 издате пружаоцу медијске услуге Телевизија Петровец д.о.о. Бачки Петровац - ТВ Петровец пре истека времена на које је издата због постјања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1970/19)
 19. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Мелос д.о.о. Краљево - ТВ Мелос, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1028/19)
 20. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN 1, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-815/19)
 21. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Радиодифузно Предузеће Студио Б д.о.о. Београд - ТВ Студио Б у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-962/19)
 22. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Палма д.о.о Јагодина - ТВ Палма плус, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-857/19)
 23. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - Новосадска ТВ, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-856/19)
 24. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Фондација Панонија Суботица - Pannon TV, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-973/19)
 25. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ТВ Банат д.о.о. Вршац - ТВ Банат, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-964/19)
 26. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева RTV Belle Amie д.о.о. Ниш - TV Belle Amie, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1069/19)
 27. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Штампа радио и филм д.о.о. Бор - ТВ Бор, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-989/19)
 28. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева GMC-Trade д.о.о. Лазаревац - ТВ Гем, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1068/19)
 29. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Коперникус радио телевизија Јагодина д.о.о. Јагодина - Коперникус телевизија Јагодина, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-199719)
 30. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Радио и телевизија Канал-М д.о.о. Параћин - ТВ Канал М, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима
 31. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Радио телевизија Крушевац д.о.о. Крушевац - ТВ Крушевац, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1101/19)
 32. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Млава-Медија д.о.о. Петровац на Млави - ТВ Млава, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1093/19)
 33. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ТВ Мост д.о.о. Нови Сад - ТВ Mост, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1094/19)
 34. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Телевизија Пожега д.о.о. Пожега - ТВ Пожега, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1089/19)
 35. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Ритам д.о.о. Врањска Бања - ТВ Ритам, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1099/19)
 36. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Santos-Comerce д.о.о. Зрењанин - TV Santos, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1025/19)
 37. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Сремска Телевизија д.о.о. Шид - Сремска ТВ, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1087/19)
 38. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Радио телевизија Сунце д.о.о. Аранђеловац - ТВ Сунце, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1019/19)
 39. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Радио и телевизија Трстеник д.о.о. - ТВ Трстеник, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1044/19)
 40. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Вујић-телевизија д.о.о. Ваљево - Вујић ТВ, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-886/19)
 41. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева SNOMA д.о.о. Суботица - TV IKS, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1020/19)
 42. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN Music 2, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-816/19)
 43. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Linea Electronics д.о.о. Нови Сад - KTV Televizija, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1015/19)
 44. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Телевизија Галаксија 32 д.о.о. Чачак - ТВ Галаксија 32 у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1031/19)
 45. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Телевизија Лесковац а.д. Лесковац - ТВ Лесковац, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1036/19)
 46. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Нишка Телевизија д.о.о. Ниш - TV NTV, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1038/19)
 47. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева SAT-TV communications eksport- import д.о.о. Пожаревац - TV SAT, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-872/19)
 48. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Јефимија д.о.о. Крушевац - ТВ Јефимија, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1090/19)
 49. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Канал 9 д.о.о. Нови Сад - ТВ К9, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима. (број предмета 05-1091/19)
 50. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за Новосадска ТВ д.о.о. из Новог Сада - Новосадска ТВ и доношење одлуке. (број предмета 08-889/19)
 51. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о. из Чачка – ТМС телевизија Телемарк и доношење одлуке. (број предмета 08-897/19)
 52. Информација о поднетој тужби Саше Радуловића против РЕМ-а ради накнаде штете и доношење одлуке о заступању РЕМ-а; (број предмета 07-819/19)
 53. Доношење одлуке о издавању дозволе на основу Јавног конкурса за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса за подручје целе Републике Србије;
 54. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против ПМУ РТВ Царичин Град д.о.о. Коњино, општина Лебане - Радио Царичин Град; (број предмета 08-2419/16)
 55. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против ПМУ Радио Ђердап а.д. Кладово - Радио Ђердап. (број предмета 08-2393/16)
 56. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против ПМУ Информативно предузеће Центар д.о.о. Ваљево - Радио Патак 88,6. (број предмета 05-966/17)
 57. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против ПМУ Друштво за телекомуникације, маркетинг и услуге Media System д.о.о. Ћићевац - Топ Радио 105,1.
 58. Разно;

Записник са 211. редовне седнице

Back to top