Navigacija

441. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red sa 441. vanredne sednice održane 31.10.2022. godine

 1. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju varijabilnog dela zarada zaposlenima na rukovodećim radnim mestima do ukupno odobrenog povećanja posle dobijanja saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu od strane Narodne skupštine Republike Srbije;
 2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu;
 3. Razmatranje spiska svih podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije;
 4. Razmatranje spiska svih podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zonu raspodele (allotment) Avala;
 5. Utvrđivanje Liste podnosilaca prijave na na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije objavljenog u „Sl. glasnik RS“, broj 90/22 čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku;
 6. Utvrđivanje Liste podnosilaca prijave na na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zonu raspodele (allotmen) Avala objavljenog u „Sl. glasnik RS“, broj 90/22 čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku;
 7. Razmatranje zahteva J.B. za poništavanje Odluke Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, broj 05-2562/16/17-20 od 29.09.2017. godine, i donošenje odluke;
 8. Razmatranje zahteva J.B. za poništavanje Odluke Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, broj 01-1637/20/21-96 od 13.07.2021. godine, u stavu 1. tačka 4) izreke i donošenje odluke;
 9. Razmatranje prijave B.K. podnete u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 10. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU HIFI d.o.o., Beograd-HI FI izvršenoj shodno članu 105. Zakona o elektronskim medijima;
 11. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU Radio stanica Soni radio Zoran Čolić preduzetnik, Mihajlovac-Radio Soni 93,8;
 12. Razmatranje rešenja Regulatorne agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge broj 1-01-3451-763/22-7 od 03.10.2022. godine i donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata prema PMU Radio Ljubovija d.o.o., Ljubovija-Radio Ljubovija 100,4, shodno članu 99. Zakona o elektronskim medijima;
 13. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.P., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijalit programu i „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 14. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.C., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 15. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.L., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 16. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.K., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 17. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi A.M., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 18. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.S., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 19. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi D.M., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 20. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi E.Dž., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 21. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi F.S.A., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 22. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi H.M., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 23. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi I.V., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 24. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi E., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 25. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi K.F., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 26. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.M., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 27. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.J., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 28. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.S., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 29. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi R.M., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 30. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.O., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 31. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.B., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 32. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.K., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 33. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.K., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 34. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi S.T., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 35. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi Ž.M., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“ u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd-TV Pink;
 36. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi J.K., zbog navodnog emitovanja nasilja u rijaliti programu „Zadruga“, od strane PMU Pink Media Group d.o.o, Beograd-TV Pink;
 37. Razmatranje Plana integriteta Regulatornog tela za elektronske medije koji je izradila Radna grupa i donošenje odluke o usvajanju.

Zapisnik sa 441. vanredne sednice

Back to top