Навигација

441. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред са 441. ванредне седнице одржане 31.10.2022. године

 1. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању варијабилног дела зарада запосленима на руководећим радним местима до укупно одобреног повећања после добијања сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину од стране Народне скупштине Републике Србије;
 2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину;
 3. Разматрање списка свих подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије;
 4. Разматрање списка свих подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotment) Авала;
 5. Утврђивање Листе подносилаца пријаве на на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за подручје целе Републике Србије објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/22 чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року;
 6. Утврђивање Листе подносилаца пријаве на на Јавни конкурс за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону расподеле (allotmen) Авала објављеног у „Сл. гласник РС“, број 90/22 чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року;
 7. Разматрање захтева Ј.Б. за поништавање Одлуке Савета Регулаторног тела за електронске медије, број 05-2562/16/17-20 од 29.09.2017. године, и доношење одлуке;
 8. Разматрање захтева Ј.Б. за поништавање Одлуке Савета Регулаторног тела за електронске медије, број 01-1637/20/21-96 од 13.07.2021. године, у ставу 1. тачка 4) изреке и доношење одлуке;
 9. Разматрање пријаве Б.К. поднете у вези са програмским садржајем емитованим на програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд-Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
 10. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ HIFI д.о.о., Београд-HI FI извршеној сходно члану 105. Закона о електронским медијима;
 11. Обавештење о промени власничке структуре ПМУ Радио станица Сони радио Зоран Чолић предузетник, Михајловац-Радио Сони 93,8;
 12. Разматрање решења Регулаторне агенција за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-01-3451-763/22-7 од 03.10.2022. године и доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата према ПМУ Радио Љубовија д.о.о., Љубовија-Радио Љубовија 100,4, сходно члану 99. Закона о електронским медијима;
 13. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.П., због наводног емитовања насиља у ријалит програму и „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 14. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.Ц., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 15. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.Л., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 16. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.К., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 17. Разматрање и доношење одлуке по пријави А.М., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 18. Разматрање и доношење одлуке по пријави Д.С., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 19. Разматрање и доношење одлуке по пријави Д.М., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 20. Разматрање и доношење одлуке по пријави Е.Џ., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 21. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ф.С.А., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 22. Разматрање и доношење одлуке по пријави Х.М., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 23. Разматрање и доношење одлуке по пријави И.В., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 24. Разматрање и доношење одлуке по пријави Е., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 25. Разматрање и доношење одлуке по пријави К.Ф., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 26. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.М., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 27. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.Ј., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 28. Разматрање и доношење одлуке по пријави М.С., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 29. Разматрање и доношење одлуке по пријави Р.М., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 30. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.О., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 31. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.Б., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 32. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.К., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 33. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.К., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 34. Разматрање и доношење одлуке по пријави С.Т., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 35. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ж.М., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“ у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд-ТВ Пинк;
 36. Разматрање и доношење одлуке по пријави Ј.К., због наводног емитовања насиља у ријалити програму „Задруга“, од стране ПМУ Pink Media Group д.о.о, Београд-ТВ Пинк;
 37. Разматрање Плана интегритета Регулаторног тела за електронске медије који је израдила Радна група и доношење одлуке о усвајању.

Записник са 441. ванредне седнице

Back to top