Navigacija

445. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red 445. vanredne sednice održane 29.12.2022. godine

  1. Razmatranje predloga o zaključenju Aneksa V Kolektivnog ugovora kod poslodavca Regulatornog tela za elektronske medije sa reprezentativnim Sindikatom „Nezavisnost'' – Regulatornog tela za elektronske medije i donošenje odluke;
  2. Razmatranje predloga Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka Republičke radiodifuzne agencije i donošenje odluke;
  3. Donošenje odluke o određivanju lica zaduženog za rodnu ravnopravnost u Regulatornom telu za elektronske medije, shodno odredbi iz člana 64. Zakona o rodnoj ravnopravnosti;
  4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti u Regulatornom telu za elektronske medije i donošenje odluke.

Zapisnik sa 445. vanredne sednice

Back to top