Навигација

445. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 445. ванредне седнице одржане 29.12.2022. године

  1. Разматрање предлога о закључењу Анекса V Колективног уговора код послодавца Регулаторног тела за електронске медије са репрезентативним Синдикатом „Независност'' – Регулаторног тела за електронске медије и доношење одлуке;
  2. Разматрање предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Републичке радиодифузне агенције и доношење одлуке;
  3. Доношење одлуке о одређивању лица задуженог за родну равноправност у Регулатoрном телу за електронске медије, сходно одредби из члана 64. Закона о родној равноправности;
  4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у Регулаторном телу за електронске медије и доношење одлуке.

Записник са 445. ванредне седнице

Back to top