Navigacija

1. sednica po hitnom postupku u 2023. godini

Hitne sednice saveta

Dnevni red i zapisnik sa 1. sednice Saveta po hitnom postuku u 2023. godini održane 03.02.2023. godine

  1. Razmatranje Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama sa obrazloženjem i Analize efekata zakona i davanje mišljenja na isti.

Zapisnik sa 1. sednice po hitnom postupku u 2023. godini

Back to top