Навигација

1. седница по хитном поступку у 2023. години

Хитне седнице савета

Дневни ред и записник са 1. седнице Савета по хитном постуку у 2023. години одржане 03.02.2023. године

  1. Разматрање Нацрта закона о електронским комуникацијама са образложењем и Анализе ефеката закона и давање мишљења на исти.

Записник са 1. седнице по хитном поступку у 2023. години

Back to top