Navigacija

448. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red 448. vanredne sednice održane 14.02.2023. godine

 1. Razmatranje rešenja Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge, br. 1-01-3451-734/22-1 od 06.06.2022. godine, o prestanku važenja dozvole za korišćenje radio-frekvencije izdate PMU Beogradska nadbiskupija, Beograd - Radio Marija Niš 102,7, i donošenje odluke;
 2. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU Radio-Studio Nešvil d.o.o., Klenje i donošenje odluke;
 3. Razmatranje zahteva PMU VTV d.o.o., Subotica - TV Bečej za produženje dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 4. Razmatranje izveštaja o izmeni Privremenog rešenja Saveta Regulatornog tela za elekronske medije br. KN/26-1536/17/22-6 od 06.06.2022. godine PMU Kolubara Press d.o.o., Lazarevac - K::CN K i donošenje odluke;
 5. Razmatranje Izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka za prestanak važenja dozvole za pružanje medijske usluge PMU Mix Media 2009 d.o.o. Kraljevo - TV MIX, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 6. Razmatranje Izveštaja Pravne službe o prestanku važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio Srbobran d.o.o. - Radio Srbobran 102,6, shodno članu 89. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;
 7. Razmatranje Izveštaja Pravne službe o ispravci rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, br. 05-1676/22-6 od 07.10.2022. godine, PMU Ritam d.o.o., Vranjska Banja i donošenje odluke;
 8. Razmatranje i donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata, prema PMU Ritam d.o.o. Vranjska Banja, - Radio Ritam Vranjska Banja 89,1, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 9. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Ritam d.o.o., Vranjska Banja -TV Ritam;
 10. Razmatranje zahteva PMU TV Smederevo d.o.o., Smederevo o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 11. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visnine godišnje naknade za pružanje medijske usluge PMU Studio B d.o.o., Beograd – TV Studio B; TVAV-1/22
 12. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge PMU Una World d.o.o. Beograd – Una;
 13. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd - Arena Sport 9;
 14. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Arena Channels Group d.o.o., BEOGRAD - Arena Sport 10;
 15. Razmatranje predloga Republičkog sekretarijata za javne politike u vezi „Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” za period 2023-2025. godine“ sa preporukama za optimizaciju administrativnih postupaka iz nadležnosti Regulatora radi davanja mišljenja. 

Zapisnik sa 448. vanredne sednice

Back to top