Навигација

448. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 448. ванредне седнице одржане 14.02.2023. године

 1. Разматрање решења Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге, бр. 1-01-3451-734/22-1 од 06.06.2022. године, о престанку важења дозволе за коришћење радио-фреквенције издате ПМУ Београдска надбискупија, Београд - Радио Марија Ниш 102,7, и доношење одлуке;
 2. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Радио-Студио Нешвил д.о.о., Клење и доношење одлуке;
 3. Разматрање захтева ПМУ ВТВ д.о.о., Суботица - ТВ Бечеј за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 4. Разматрање извештаја о измени Привременог решења Савета Регулаторног тела за елекронске медије бр. КН/26-1536/17/22-6 од 06.06.2022. године ПМУ Kolubara Press д.о.о., Лазаревац - K::CN К и доношење одлуке;
 5. Разматрање Извештаја Правне службе о покретању поступка за престанак важења дозволе за пружање медијске услуге ПМУ Mix Media 2009 d.o.o. Kraljevo - TV MIX, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Разматрање Извештаја Правне службе о престанку важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Радио Србобран д.о.о. - Радио Србобран 102,6, сходно члану 89. став 2. Закона о електронским медијима;
 7. Разматрање Извештаја Правне службе о исправци решења Савета Регулаторног тела за електронске медије, бр. 05-1676/22-6 од 07.10.2022. године, ПМУ Ритам д.о.о., Врањска Бања и доношење одлуке;
 8. Разматрање и доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата, према ПМУ Ритам д.о.о. Врањска Бања, - Радио Ритам Врањска Бања 89,1, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Ритам д.о.о., Врањска Бања -ТВ Ритам;
 10. Разматрање захтева ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., Смедерево о издавању дозволе за пружање медијске услуге, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању виснине годишње накнаде за пружање медијске услуге ПМУ Студио Б д.о.о., Београд – ТВ Студио Б; ТВАВ-1/22
 12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге ПМУ Una World д.о.о. Београд – Una;
 13. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд - Arena Sport 9;
 14. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Arena Channels Group д.о.о., БЕОГРАД - Arena Sport 10;
 15. Разматрање предлога Републичког секретаријата за јавне политике у вези „Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2023-2025. године“ са препорукама за оптимизацију административних поступака из надлежности Регулатора ради давања мишљења. 

Записник са 448. ванредне седнице

Back to top