Navigacija

242.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red 242. redovne sednice održane 24.05.2023. godine:

1.    Usvajanje Zapisnika sa sednica Saveta Regulatora:
-    2. hitne sednice održane u 2023. godine 22.03.2023. godine;
-    241. redovne sednice održane 24.03.2023. godine;
-    451. vanredne sednice održane 28.03.2023. godine;
-    452. vanredne sednice održane 13.04.2023. godine;
-    453. vanredne sednice održane 21.04.2023. godine;
-    454. vanredne sednice održane 27.04.2023. godine; 
-    455. vanredne sednice održane 18.05.2023. godine
2.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Kanal 9 d.o.o., Novi Sad – TV K9, shodno članu 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima; 
3.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Novosadska TV d.o.o. Novi Sad – VTV, shodno odredbi člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima; 
4.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Aleksasdar Nikolić pr proizvodnja i emitovanje televizijskog programa Radio televizija 017, Vranje – Televizija 017, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima; 
5.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Mix Media 2009 d.o.o. Kraljevo – TV Mix, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima; 
6.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremana na koje je izdata PMU Megvajer d.o.o., Subotica – Lova Lova, shodno članu 89. stav 1. tačka 3) Zakona o elektronskim medijima; 
7.    Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Kruna d.o.o., Ježevica – Radio Guča 87,7; 
8.    Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Kruna d.o.o., Ježevica – Radio Kruna 89,6; 
9.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Mcboxs d.o.o., Novi Sad – Music Box TV Ruka Hore, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima; 
10.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Udruženje Novi Kneževac i okolina, Novi Kneževac – NK Info, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima; 
11.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremana na koje je izdata PMU Friđeš Irmenji pr radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro Media Ada – Pro Media Senta, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
12.    Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV u vezi sa emisijom „Aktuelnosti“ emitovanom dana 14.03.2023. godine u programu; 
13.    Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – TV Pink u vezi sa emisijom „Novo vikend jutro“ emitovane dana 19.06.2022. godine
14.    Razmatranje zahteva Udruženja novinara Vojvodine i novih medija za proveru podataka u vezi sa izborom prof. dr Biljane Ratković Njegovan za člana UO Javnog medijskog servisa Radio televizija Vojvodine i donošenje odluke;
15.    Razmatranje zahteva PMU NO Limit Media d.o.o., Beograd – LH TV o vraćanju dozvole za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata shodno odredbi člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
16.    Razmatranje i donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio televizija Kuršum d.o.o., Kuršumlija – Radio Kuršumlija 102,6, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
17.    Razmatranje i donošenje odluke o podnošenju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv PMU Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac – TV Kanal 9-kabl;
18.    Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge Insajder Tim d.o.o., Beograd – Informer TV, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
19.    Razmatranje zahteva o prenosu dozvole izdate na zahtev PMU BM 57 d.o.o., Beograd – Koreni, shodno članu 78. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
20.    Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na promenu identifikacionog znaka PMU Informativno propagandni Centar Kula d.o.o., Kula – Q TV i Q radio 89,2 i donošenje odluke;
21.    Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na promenu identifikacionog znaka PMU Radio Sajam d.o.o., Novi Sad – Radio Prvi 91,0 i donošenje odluke;
22.    Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU Kitchen TV d.o.o. Beograd – Kitchen TV i donošenje odluke;
23.    Razno.

Zapisnik za 242. redovne sednice

Back to top