Навигација

242.редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред 242. редовне седнице одржане 24.05.2023. године:

1.    Усвајање Записника са седница Савета Регулатора:
-    2. хитне седнице одржане у 2023. године 22.03.2023. године;
-    241. редовне седнице одржане 24.03.2023. године;
-    451. ванредне седнице одржане 28.03.2023. године;
-    452. ванредне седнице одржане 13.04.2023. године;
-    453. ванредне седнице одржане 21.04.2023. године;
-    454. ванредне седнице одржане 27.04.2023. године; 
-    455. ванредне седнице одржане 18.05.2023. године
2.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Канал 9 д.о.о., Нови Сад – ТВ К9, сходно члану 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
3.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – ВТВ, сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима; 
4.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Алексасдар Николић пр производња и емитовање телевизијског програма Радио телевизија 017, Врање – Телевизија 017, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 
5.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Mix Media 2009 d.o.o. Kraljevo – TV Mix, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 
6.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времана на које је издата ПМУ Megvajer d.o.o., Суботица – Lova Lova, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима; 
7.    Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима ПМУ Круна д.о.о., Јежевица – Радио Гуча 87,7; 
8.    Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима ПМУ Круна д.о.о., Јежевица – Радио Круна 89,6; 
9.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Mcboxs d.o.o., Novi Sad – Music Box TV Ruka Hore, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 
10.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Удружење Нови Кнежевац и околина, Нови Кнежевац – NK Info, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима; 
11.    Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времана на које је издата ПМУ Friđeš Irmenji pr radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro Media Ada – Pro Media Senta, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
12.    Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV у вези са емисијом „Актуелности“ емитованом дана 14.03.2023. године у програму; 
13.    Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима ПМУ Pink Media Group d.o.o., Београд – ТВ Пинк у вези са емисијом „Ново викенд јутро“ емитоване дана 19.06.2022. године
14.    Разматрање захтева Удружења новинара Војводине и нових медија за проверу података у вези са избором проф. др Биљане Ратковић Његован за члана УО Јавног медијског сервиса Радио телевизија Војводине и доношење одлуке;
15.    Разматрање захтева ПМУ NO Limit Media д.о.о., Београд – LH TV о враћању дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена на које је издата сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
16.    Разматрање и доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Радио телевизија Куршум д.о.о., Куршумлија – Радио Куршумлија 102,6, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
17.    Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против ПМУ Телевизија Канал 9 д.о.о., Крагујевац – ТВ Канал 9-кабл;
18.    Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Инсајдер Тим д.о.о., Београд – Информер ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
19.    Разматрање захтева о преносу дозволе издате на захтев ПМУ BM 57 д.о.о., Београд – Корени, сходно члану 78. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
20.    Разматрање захтева за давање сагласности на промену идентификационог знака ПМУ Информативно пропагандни Центар Кула д.о.о., Кула – Q TV и Q radio 89,2 и доношење одлуке;
21.    Разматрање захтева за давање сагласности на промену идентификационог знака ПМУ Радио Сајам д.о.о., Нови Сад – Радио Први 91,0 и доношење одлуке;
22.    Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Kitchen TV д.о.о. Београд – Kitchen TV и доношење одлуке;
23.    Разно.

Записник за 242. редовне седнице

Back to top