Navigacija

474. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red 474. vanredne sednica održane 29.12.2023. godine

 1. Razmatranje i donošenje odluke o ukidanju i ponovnom uvođenju dugoročnog rezervisanja na ime investicionog održavanja po završnom računu za 2023.godinu Regulatornog tela za elektronske medije u zakupljenom poslovnom prostoru saglasno članu 23. stav 4. Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama u Regulatornom telu za elektronske medije, broj 08-2189/21-1 od 28. decembra 2021.godine;
 2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskog plana za 2024. god. u visini sredstava prethodnog finansijskog plana za 2023. g. i raspodela rezervi za nepredviđene izdatke;
 3. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Plana javnih nabavki za 2023. godinu u okviru plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje;
 4. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge PMU HIFI d.o.o., Beograd – HIFI Etno-kabl i donošenje odluke;
 5. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Specijalno iz Pariza“ u programu PMU Nacionalna Happy TV i donošenje odluke; 
 6. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Telemaster“ u programu PMU Nacionalna Happy TV i donošenje odluke; 
 7. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Nacionalni dnevnik“ u programu PMU Pink TV i donošenje odluke; 
 8. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Nacionalni dnevnik“ u programu PMU Pink TV i donošenje odluke; 
 9. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Nacionalni dnevnik“ u programu PMU Pink TV i donošenje odluke; 
 10. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Vesti“ u programu PMU B92 TV i donošenje odluke; 
 11. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Vesti“ u programu PMU B92 TV i donošenje odluke;
 12. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Brze vesti“ u programu PMU TV Pančevo i donošenje odluke; 
 13. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Nacionalni dnevnik“ u programu PMU Pink TV i donošenje odluke; 
 14. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Vesti“ u programu PMU Prva TV i donošenje odluke; 
 15. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Vesti“ u programu PMU Prva TV i donošenje odluke; 
 16. Izveštaj sa službenog puta na skup New Europe Market (NEM) u Dubrovniku;
 17. Izveštaj o učešću na regionalnom festivalu medija i komunikacija Weekend Media Festivalu u Rovinju;
 18. Razmatranje i odlučivanje o zahtevu za produženje dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva PMU VTV d.o.o. Subotica – TV Subotica, u skladu sa članom 99. Zakona o elektronskim medijima;
 19. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja broj 1747/2023/1 od 15.11.2023. godine, kojim je PMU Radio Lav d.o.o., Vršac –TV Lav utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja;
 20. Informacija o pokretanju stečajnog postupka i prodaji stečajnog dužnika Euro Alfa eksport import d.o.o. Subotica - Naxi City radio 88,3
 21. Razmatranje predloga Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti u Regulatornom telu za elektronske medije i donošenje odluke.

Zapisnik sa 474. vanredne sednice

Back to top