Навигација

474. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 474. ванредне седница одржанe 29.12.2023. године

 1. Разматрање и доношење одлуке о укидању и поновном увођењу дугорочног резервисања на име инвестиционог одржавања по завршном рачуну за 2023.годину Регулаторног тела за електронске медије у закупљеном пословном простору сагласно члану 23. став 4. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама у Регулаторном телу за електронске медије, број 08-2189/21-1 од 28. децембра 2021.године;
 2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању финансијског плана за 2024. год. у висини средстава претходног финансијског плана за 2023. г. и расподела резерви за непредвиђене издатке;
 3. Разматрање и доношење одлуке о измени Плана јавних набавки за 2023. годину у оквиру плана набавки на које се закон не примењује;
 4. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге ПМУ HIFI д.о.о., Београд – HIFI Etno-кабл и доношење одлуке;
 5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Специјално из Париза“ у програму ПМУ Nacionalna Happy TV и доношење одлуке; 
 6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Телемастер“ у програму ПМУ Nacionalna Happy TV и доношење одлуке; 
 7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Национални дневник“ у програму ПМУ Пинк ТВ и доношење одлуке; 
 8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Национални дневник“ у програму ПМУ Пинк ТВ и доношење одлуке; 
 9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Национални дневник“ у програму ПМУ Пинк ТВ и доношење одлуке; 
 10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Вести“ у програму ПМУ Б92 ТВ и доношење одлуке; 
 11. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Вести“ у програму ПМУ Б92 ТВ и доношење одлуке;
 12. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Брзе вести“ у програму ПМУ ТВ Панчево и доношење одлуке; 
 13. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Национални дневник“ у програму ПМУ Пинк ТВ и доношење одлуке; 
 14. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Вести“ у програму ПМУ Прва ТВ и доношење одлуке; 
 15. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са емисијом „Вести“ у програму ПМУ Прва ТВ и доношење одлуке; 
 16. Извештај са службеног пута на скуп New Europe Market (NEM) у Дубровнику;
 17. Извештај о учешћу на регионалном фестивалу медија и комуникација Weekend Media Festivalu у Ровињу;
 18. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ VTV d.o.o. Subotica – ТВ Суботица, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима;
 19. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења број 1747/2023/1 од 15.11.2023. године, којим је ПМУ Радио Лав д.о.о., Вршац –ТВ Лав утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизијског емитовања;
 20. Информација о покретању стечајног поступка и продаји стечајног дужника Euro Alfa експорт импорт д.о.о. Суботица - Naxi City radio 88,3
 21. Разматрање предлога Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у Регулаторном телу за електронске медије и доношење одлуке.

Записник са 474. ванредне седнице

Back to top