Navigacija

Saopštenje Saveta povodom tumačenja člana 16. Opšte obavezujućeg uputstva

Savet je na današnjoj sednici razmatrao kampanju koja se vodila u elektronskim medijima od raspisivanja izbora do početka izborne tišine. Zbog činjenice da su se tokom prvog izbornog kruga emiteri u više navrata obraćali Savetu za tumačenja člana 16. Opšte obavezujućeg uputstva radio i televizijskim stanicama (emiterima) u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore, izbore za predsednika Republike i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, Savet je odlučio da da tumačenje člana 16. koje je obavezujuće za emitere:

  1. Sadržaj u reklamnim porukama (spotovima) i plaćenim terminima, mora biti istinit i proverljiv od strane nadležnih državnih organa.
  2. Dozvoljeno je koristiti isključivo javno emitovane audio-vizuelne snimke.
  3. Zabranjeno je koristiti tajne snimke, neprihvatljive simbole i sl.
  4. Zabranjeno je koristiti ime, lik, glas ili delo onih lica koja nisu učesnici izbornog procesa bez njihove saglasnosti.
  5. Nije dozvoljeno iznositi podatke ili optužbe o bilo kojim licima osim ukoliko ti podaci nisu javno dostupni od strane nadležnih državnih organa.
  6. Zabranjeno je koristiti navode iz istražnog postupka koji se vodio protiv nekog lica, ukoliko je to lice pravosnažno oslobođeno, odbijena optužba ili postupak obustavljen.
  7. Nije dozvoljeno emitovati sadržaje kojima bi mogla da se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog različite političke opredeljenosti uključujući sadržaje kojima se vređaju čast, ugled i privatnost građana, posebno onih koji nisu direktni učesnici izbornog procesa.
  8. Nije dozvoljeno manipulisanje izjavama, saopštenjima i sl. sadržajima sa ciljem promene njihovog osnovnog smisla (maliciozne montaže, zlonamerno skraćivanje ili uklanjanje ključnih delova sadržaja i sl.).  što predstavlja povredu načela istinitosti, potpunosti i određenosti oglasne poruke.

S obzirom na značaj i društvenu odgovornost emitera Savet zahteva da emiteri ubuduće postupaju isključivo po zakonu i opšte obavezujućim uputstvima Saveta RRA uključujući obavezu da odbiju da emituju sve sadržaje koji nisu u skladu sa navedenim propisima kojima je definisana isključiva odgovornost emitera za sve sadržaje koje emituju.

Savet još jednom konstatuje da je njegova obaveza regulacija radiodifuzije, a ne donošenje odluka o emitovanju ili ne emitovanju bilo kog pojedinačnog programskog sadržaja.

Uveren da će ovim tumačenjem člana 16. OOU emiteri samostalno i odgovorno donositi odluke Savet će sa posebnom pažnjom u tokom predstojeće kampanje pratiti rad emitera i reagovaće na svako kršenje propisa i navedenih odredbi ovog uputstva.

U Beogradu,

7. maja 2012. godine

Savet RRA

Back to top