Navigacija

Jačina tona pri prijemu TV signala

Republička radiodifuzna agencija je, povodom većeg broja predstavki građana u vezi sa neadekvatnom jačinom tona u prijemu TV signala, poslala zahtev Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije (RATEL) za merenje jačine tona kod emitera sa nacionalnim pokrivanjem i na teritoriji Beograda.
 
Građani su se žalili da je posebno jak ton za vreme trajanja reklamnih blokova, pa je i zahtev RRA bio da se utvrdi koja je razlika u jačini tona tokom reklamnih blokova u odnosu na preostali programski sadržaj.
 
Prema merenju RATEL-a utvrđeno je da je gotovo kod svih nacionalnih emitera i TV emitera sa područja Beograda jačina tona tokom reklamnih blokova veća u odnosu na ostali deo programa, a da je ukupna dozvoljena jačina tona (±50kHz) u pojedinim slučajevima premašena i za 30%.
 
Merenjem su obuhvaćeni programi dva javna servisa – TV RTS 1, TV RTS 2, nacionalnih emitera – TV Avala, TV Prva, TV B92, TV Pink, TV Happy, i dva beogradska emitera – TV Studio B i TV Metropolis.
 
Republička agencija za elektronske komunikacije je pojedinim emiterima naložila da u najkraćem roku otklone uočene nepravilnosti.
 
U Beogradu,
19. septembar 2012. godine
Služba za odnose sa javnošću
i međunarodne odnose
Back to top